info@bassiad.org

+90 262 349 5349

+90 262 349 5348

BAŞSİAD'a Nasıl Üye Olunur ?

1.BAŞSİAD Üyelik Formu' nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması,

BAŞSİAD Üyeliği, T.C. Maliye Bakanlığı, Gelirler dairesi başkanlığına bağlı vergi dairelerinden alınmış vergi numarası ile İŞVEREN tanımına uyan ve/veya işverenin atayacağı temsilcinin şahsen üyeliği ile gerçekleşmektedir.

2.Doldurulan Üyelik Formunun BAŞSİAD’ a ulaştırılması,

Üyelik Formunun ilk sayfasında yer alan "Firma Kaşesi" ve "Yetkili İmza" sı ile asıl kopyanın ve/veya temsilcinin fotoğrafının BAŞSİAD’ a iletilmesi gerekmektedir. Temsilcilerin vesikalık fotoğraflarının ayrıca e-posta ile gönderilmesi ve çözünürlüklerinin en az 300 dpi olması rica olunur.

3.Eklenecek Belgelerin BAŞSİAD’ a ulaştırılması,

Doldurulan forma, üye olmak isteyen işveren veya/ temsilcinin kuruluş esas mukavelesinin yazılı olduğu Ticaret Sicil Gazetesi ile imza sirküleri noter tasdikli örnekleri eklenir. Firma KOSGEB veri tabanına kayıtlı ise, bağlı bulunduğu hizmet biriminden alınan "KOBİ Bilgi Beyannamesi" asıl belgesi eklenir.

4.Eksiksiz olarak iletilen belgelerin BAŞSİAD Üye İlişkileri komisyonu tarafından incelenmesi,

5.İşveren / Temsilci, üyelik başvuru işlemini tamamlayana ve bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısına kadar Aday Üye olarak adlandırılır.

6.BAŞSİAD Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az üç kez toplanmaktadır. Aday Üye' lerin asil üye olarak atanması, Yönetim Kurulu'nun onayı ile gerçekleşmektedir.

Tahkim komisyonu tarafından incelenen Firma hakkında rapor hazırlanması ve Mali işler komisyonu tarafından incelenen işverene ait firma bilgilerinin, tartışılmak üzere BAŞSİAD Yönetim Kurulu gündemine alınması,

7.BAŞSİAD Yönetim Kurulu'nda görüşülen ve üyeliğe kabul edilen aday üye’ ye aidat ödeme bilgisinin üye ilişkileri komisyon başkanı tarafından yazılı olarak iletilmesi,

Daha önce BAŞSİAD üyesi olup üyelik ücretlerini ödemedikleri için BAŞSİAD üyeliğinden çıkmış firmalar ancak eski borçlarını da öderlerse tekrar üyeliğe kabul edilebilirler.

8.Yıllık olarak ödenmesi gereken BAŞSİAD üyelik ücretlerinin belirtilen banka hesaplarına ödenmesi,

9.Üyeliğe kabul olunan İşveren/temsilci, üyelikten ayrılmak istediğini yazılı olarak BAŞSİAD’ a iletmediği takdirde, üyeliği her mali yıl başında otomatik olarak yenilenir.

Önemli Not: Doldurulan Form' da yer alan firma bilgilerinde (temsilci, adres, telefon, faks, faaliyet alanı, v.b) bir değişiklik olması durumunda bu değişikliklerin firma tarafından 15 gün içerisinde bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde BAŞSİAD bilgi-bankındaki bilgiler geçerli sayılacak ve BAŞSİAD bu konuda sorumlu tutulamayacaktır.

ÜYE OLMAK İSTİYORUM

Aşağıda doldurmuş olduğunuz bilgiler doğrultusunda başvurunuz değerlendirilip derneğimiz tarafından size dönüş yapılacaktır.

Not: Website adresinizi www.ornekadres.com gibi yazınız.
Bize burdan ulaşabilirsiniz.

Yukarı Çık
Reklam Ajansı